“KENTSEL DÖNÜŞÜM” HAKKINDA

 

“KENTSEL DÖNÜŞÜM” HAKKINDA

Ülkemizde sık aralıklarla yaşamış olduğumuz depremler ülkemizin önemli bir gerçeği olarak can ve mal kayıplarına neden olmaktadır. Bir doğa olayı olarak kalması gereken depremler ne yazık ki çok büyük acıların yaşandığı bir “afet” olarak karşımıza çıkmaktadır.

Özellikle büyük şehirlerde yapıların bir kısmı mühendislik hizmeti almadan kaçak olarak üretildiği gibi; bir kısmı da mühendislik hizmeti almış olsa bile yeterli ölçüde denetim yapılmadan üretildikleri için, imarlı veya imarsız, müstakil veya hisseli parseller üzerinde ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılardan kaçak kent parçaları oluşmuştur.

Yüksek risk taşıyan yerleşim alanlarının yanı sıra modern yaşam ihtiyaçlarını karşılayamayan, standardı düşük ve niteliksiz yapılar yerine; depreme dayanıklı, geniş yeşil alan ve sosyal aktivite alanlarına sahip, geniş otopark alanlı, güvenlikli, kullanışlı asansörlü daha sağlam ve konforlu yapıların ihtiyacı özellikle son yıllarda önemini arttırmıştır ve “kentsel dönüşüm” konusu gündeme gelmiştir.

WordPress Theme built by Shufflehound. Türkiye Dünya Medya